Selasa, 24 Desember 2013

Tujuan Pendidikan Dalam Islam

Tujuan utama pendidikan dalam Islam ada 2 buah yaitu
  • Melahirkan manusia yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah
  • Melahirkan manusia yang sanggup menjadi khalifah (wakil/duta) Allah di muka bumi
Pendidikan dalam Islam bukan sekadar melatih seorang anak agar sewaktu besar mendapatkan harta, kekayaan dan kedudukan, namun lebih daripada itu adalah bagaimana supaya si anak tersebut setelah dewasa dapat menjadi hamba yang baik dan dapat juga bermanfaat bagi seisi dunia. Dengan demikain pada akhirnya anak tersebut akan selamat di dunia dan di akhirat.
Peranan manusia untuk menyembah Allah telah disebutkan dalam firman-Nya:
Terjemahan: "Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Aku" (Adz Dzariat : 56)
Peranan manusia sebagai khalifah / wakil / duta di muka bumi disebutkan dalam firman-Nya:
Terjemahan: "Sesungguhnya Aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah" (Al Baqarah 30)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar